popup
1 Onderzoeken
2 Diensten

Aan huis prikken

N.V. MyLab streeft ernaar, patiënten dichtbij huis te helpen. Daarom beschikt N.V. MyLab over meer dan 60 prikpunten in alle districten van Suriname. Sommige omstandigheden leiden ertoe dat patiënten zich toch niet kunnen begeven naar 1 der prikpunten van N.V. MyLab.

Om deze patiënten tegemoet te komen biedt N.V. MyLab afgestemd service, namelijk het “aan huis prikken”. 

Voor het afnemen van deze dienst kunt u een mail sturen naar:

info@mylab.sr

nasreen.djijawoe@mylab.sr

cheyenne.mahabali@mylab.sr

sharon.bhaggan@mylab.sr

Of op het telefoonnummer: 459902 of 459903

Mobiele nummer (alleen bellen): 8448234 of 8448268

 

Instructies voor gebruik N.V. MyLab aanvraagformulier

Indien u gebruik wenst te maken van een N.V. MyLab aanvraagformulier gelden de volgende instructies:

 1. Administratieve gegevens van de patiënt (ten minste achternaam en voorletters, bij voorkeur aangevuld met adres, geboortedatum, geslacht en ID-nummer)        
 2. Gegevens aanvrager           
 3. Monster en aanvraag zijn eenduidig naar elkaar herleidbaar. Indien vermelding van een referentie- of opdrachtnummer op de rapportage gewenst wordt, dan gaarne dit nummer vermelden op de aanvraag. Indien een kopie rapport naar derden dient te worden verstuurd dient dit duidelijk kenbaar te worden gemaakt op het aanvraagformulier.
 4.  Het gewenste onderzoek kan worden aangegeven door het hokje voor het onderzoek aan te kruisen. Indien het onderzoek niet op het formulier vermeld staat, dan duidelijk in geschreven taal, in blokletters, het onderzoek op het formulier aangeven (gebruik hierbij zo min mogelijk afkortingen).
 5. Op het N.V. Mylab Labaanvraag formulier bestaat de mogelijkheid ook de onderzoeken aan te kruisen naar ziektebeeld.
 6. Medisch relevante informatie over de patiënt kan bij de interpretatie van het resultaat behulpzaam zijn.    

 

Nabepalingen

Het is mogelijk aanvullend onderzoek aan te vragen bij materialen die in behandeling zijn voor laboratoriumonderzoek. 

Hiervoor worden tijdslimieten gehanteerd waarbij wordt gekeken naar het moment van bloedafname en het moment dat het materiaal op N.V. MyLab in ontvangst is genomen en of aan andere relevante criteria van de analyse wordt voldaan. 

Het aanvullend onderzoek kan worden aangevraagd via het algemene telefoonnummer van N.V. MyLab. 

Telefoon: 459537 ext. 107 en 112

 

Cito bepalingen

Materiaal met een spoedkarakter dient als dusdanig duidelijk, bij voorkeur met “CITO”, te worden gemarkeerd aan de adreszijde op het aanvraagformulier. Het resultaat wordt na autorisatie doorgebeld naar de aanvrager.

De doorlooptijd voor CITO aanvragen is doorgaans 4 uren. Indien de aanvraag ook opstuur bepalingen bevat is de doorlooptijd afhankelijk van de opstuurbepaling.

* Note: De doorlooptijd is bepaald vanaf de tijd van binnenkomst op het centraal laboratorium van N.V. MyLab

 

           

Criteria doorbellen

Een extra dienst die N.V. MyLab biedt is het ongevraagd/gevraagd informeren van de Aanvrager en/of Afnemer op sterk afwijkende uitslagen.

Uitslagen die worden aangemerkt als kritisch en waarop direct actie dient te worden genomen (sterk afwijkende uitslagen), worden telefonisch gerapporteerd aan de Aanvrager en/of Afnemer

 

Instructies voor aanvragen inloggegevens

Elke geregistreerde Aanvrager heeft bij N.V. MyLab de mogelijkheid om in te loggen in ons Laboratorium Informatie Systeem(LIS) ter inzage van zijn/haar aangevraagde uitslagen.

Op het moment dat een uitslag is geautoriseerd is deze zichtbaar voor de aanvrager in zijn/haar portaal.

De uitslagen van patiënten zijn gegroepeert naar Aanvrager, waardoor de Aanvragers alleen de resultaten van zijn/haar patiënten in kan zien.

In dit portaal blijven de uitslagen van de Aanvrager altijd zichtbaar.

Indien u gebruik zou willen maken van deze dienst kunt u inloggegevens opvragen door een mail te sturen naar info@mylab.sr of reggy.idi@mylab.sr of telefonisch contact met ons op te nemen op het algemene telefoonnummer van N.V. Mylab.

 

3 Contact
Voor resultaten:
Telefoon: 459537 ext. 101,102,103,107,110,112


Voor Aan huis prikken:

info@mylab.sr

nasreen.djijawoe@mylab.sr

cheyenne.mahabali@mylab.sr

sharon.bhaggan@mylab.sr

Of op het telefoonnummer: 459902 of 459903

Mobiele nummer (alleen bellen): 8448234 of 8448268


Voor nabepalingen:
Telefoon: 459537 ext. 107 en 112
Voor inloggegevens:

4 Klachten
Heeft u klachten?

Telefoon: 459537 ext 110

5 DVO
Bekijk hier onze algemene voorwaarden:
1 Locaties
2 Diensten

Aan huis prikken

N.V. MyLab streeft ernaar, patiënten dichtbij huis te helpen. Daarom beschikt N.V. MyLab over meer dan 60 prikpunten in alle districten van Suriname. Sommige omstandigheden leiden ertoe dat patiënten zich toch niet kunnen begeven naar 1 der prikpunten van N.V. MyLab. Om deze patiënten tegemoet te komen biedt MyLab afgestemd service, namelijk het “aan huis prikken”. 

Voor het afnemen van deze dienst kunt u een mail sturen naar:

info@mylab.sr

nasreen.djijawoe@mylab.sr

cheyenne.mahabali@mylab.sr

sharon.bhaggan@mylab.sr

Of op het telefoonnummer: 459902 of 459903

Mobiele nummer (alleen bellen): 8448234 of 8448268Point of Care

De volgende testen/metingen kunnen op alle prikpunten van MyLab uitgevoerd worden. Voor deze bepalingen kunt u binnen 10 minuten uw resultaat ter plekke ontvangen.
 • Glucosebepaling (vingerprik)
 • Bloeddruk 
 • Gewicht 
 • BMI( alleen op het centraallab aan de carussostraat no.1)
3 Onderzoeken/testen
4 Klachten
Heeft u klachten?
Telefoon: 459537 ext 110
5 Contact
Voor resultaten:

Telefoon: 459537 ext. 101,102,103,107,110,112

Voor Aan huis prikken:

info@mylab.sr

nasreen.djijawoe@mylab.sr

cheyenne.mahabali@mylab.sr

sharon.bhaggan@mylab.sr

Of op het telefoonnummer: 459902 of 459903

Mobiele nummer (alleen bellen): 8448234 of 8448268

6 DVO
Bekijk hier onze algemene voorwaarden:

Wat neem ik mee

 • ID kaart/paspoort/rijbewijs
 • Labaanvraagformulier( SZF,SURVAM,MyLab)
 • Geldige verzekeringskaart. *
*De mogelijkheid bestaat om contant te betalen indien u niet beschikt over een geldige verzekeringskaart

Monster afgifte

Op alle locaties van MyLab bestaat de mogelijkheid uw monster(urine/feces) ter plekke te verzamelen. Indien u wenst de verzameling thuis te doen, neemt u dan het volgende in acht:
 • Uw monster zo snel mogelijk afgegeven worden bij 1 der locaties
 • Uw monster koel bewaren
 • Uw monster voorzien van uw naam en geboorte datum, tijd van afname
Maakt u zoveel mogelijk gebruik van container van MyLab, indien u dat niet doet zou uw monster afgewezen kunnen worden.
Indien u zich op 1 der locaties bevindt en u kunt op dat moment geen monster (urine/feces) afstaan, neemt u het volgende in acht:
 • U krijgt van de bloedafname medewerker een container en een formulier (volgtformulier) met uw gegevens 
 • Uw monster zo snel mogelijk afgeven bij 1 der locaties met medeneming van uw formulier
 • Uw monster koel bewaren
Bij afgifte zal erop gelet worden dat de gegevens op de container staan

Monster afname

Monster afname van bloed, urine en feces vindt dagelijks op alle locaties van MyLab plaats.

 • Enkele testen vereisen een goede patiënt voorbereiding, ter verkrijging van een betrouwbaar resultaat.
 • Testen kunnen worden beïnvloed door:
  • Inname van voedsel en/of energierijke drankjes)
  • Inspanning voorafgaande aan bloedafname
  • Medicijngebruik 


Lipiden (Cholesterol, trichlyceriden etc)
 • Het wordt aanbevolen om de bloedafname te doen wanneer men nuchter is, dat wil zeggen dat men in de voorafgaande 12-14 uur niet gegeten of gedronken heeft (water is wel toegestaan). In de 24 uur voorafgaand aan de bloedafname mag geen alcohol gedronken worden
Glucose
 • DM als glucose NN >11 mmol/L, of glucose N >7 mmol/L
 • Verhoogd:
  • Medicijnen, zoals: corticosteroïden, tricyclische antidepressiva, diuretica, epinefrine, oestrogenen (orale anticonceptiva en hormoonvervangers), lithium, phenytoïn, salicylaten
  • Zeer overmatig eten
  Verlaagd:
  • Alcohol misbruik
  • Medicijnen, zoals acetaminophen en anabole steroïden
  • Malaria
Grapefruit juice remt afbraak van
 • alprazolam
 • amiodarone
 • atorvastatin
 • carbamazepine
 • cilostazol
 • clarithromycin
 • colchicine
 • dronedarone
 • erythromycin
 • felodipine
 • fentanyl
 • fentanyl transdermal system
 • fexofenadine
 • indinavir
 • loratadine
 • losartan
 • lovastatin
 • nilotinib
 • pazopanib
 • pimozide
 • ranolazine
 • saquinavir
 • sildenafil
 • simvastatin
 • tadalafil
 • vardenafil
 • verapamil

Grapefruit bevat furanocoumarins, die cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) blokkeert die normaal bepaalde medicijnen in het lichaam afbreekt. Wanneer furanocoumarins door middel van gebruik van grapefruit in het lichaam terechtkomt zal de cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) die normaliter bepaalde medicijnen in het lichaam afbreekt, geblokkeerd worden. Hierdoor kan de hoeveelheid medicatie hoog oplopen waardoor het lichaam vergiftigd wordt.


Helicobacter Pylori
 • Om te voorkomen dat de uitslag als twijfelachtig, of als onverwacht negatief wordt doorgegeven: 

 • 4 weken (voor bloedafname) geen antibioticum, EN 2 weken (voor bloedafname) geen PPI  (protonpomp remmers) EN (1 dag voor bloedafname) geen H2-antagonist.
INR
 • Hoewel antibiotica vaak niet zelf de oorzaak zijn van het versterkende effect van cumarines, kan het gebruik van antibiotica, vooral bij ernstig zieke patiënten, een aanwijziging zijn dat de INR wordt of is ontregeld. Daarom moet bij antibioticumgebruik de INR vaker worden gecontroleerd. 
 • De standaard Afhandeling cumarine-interacties heb ik voor u beschikbaar in pdf formaat.
 • Zie: https://www.fnt.nl/kwaliteit/cumarine-interacties
Verhoogt INR
 • Amiodarone 
 • Anabolic Steroids 
 • Antifungals 
 • Fluconazole (diflucan) 
 • Ketoconazole (nizoral) 
 • Itraconazole (sporano)
 • Aspirin and Salicylates 
 • Cephalosporins 
 • Chloral Hydrate 
 • Cimetidine (tagamet) 
 • Clofibrate 
 • Cranberry Juice (CYP2C9 inhibitor) 
 • Danazol (danocrine) 
 • Diflunisal (dolobid) 
 • Disulfiram (Antabuse) 
 • Fluvoxamine (Luvo) 
 • Ginkgo Biloba 
 • Heparin
 • Amiodarone 
 • Anabolic Steroids 
 • Antifungals 
 • Fluconazole (diflucan) 
 • Ketoconazole (nizoral) 
 • Itraconazole (sporano)
 • Aspirin and Salicylates 
 • Cephalosporins 
 • Chloral Hydrate 
 • Cimetidine (tagamet) 
 • Clofibrate 
 • Cranberry Juice (CYP2C9 inhibitor) 
 • Danazol (danocrine) 
 • Diflunisal (dolobid) 
 • Disulfiram (Antabuse) 
 • Fluvoxamine (Luvo) 
 • Ginkgo Biloba 
 • Heparin 
Verlaagt INR
 • Barbiturates 
 • Carbamaziepine (tegretol)
 • Oral contraceptives 
 • Rifampin 
 • Vitamin K 
 • American Ginseng 
Verhoogt of verlaagt INR
 • Allopurinol 
 • Corticosteroids (Prednisone) 
 • Penicillin 
 • Phenytoin (dilantin) 

Labresultaten

Labresultaten worden naar uw arts verzonden via e-mail, fax of hard copy. 

Alle medewerkers van MyLab tekenen bij in diensttreden voor geheimhoudingsplicht en integriteit. Bij de registratie van de patiëntgegevens wordt gewerkt volgens de eisen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt ook een copy van het resultaat aanvragen op de locatie waar u geprikt bent en het resultaat op de volgende manieren krijgen:
 • Via e-mail, geeft u dan uw e-mail adres door aan de bloedafname medewerker.
 • Hard copy ophalen op de locatie waar u geprikt bent,  u door aan de bloedafname medewerker dat u een copy wenst op te halen op locatie.

* Voor frequente gebruikers: 
De mogelijkheid bestaat dat uw e-mail adres permanent geplaatst wordt in ons systeem, waardoor u bij elk bezoek aan MyLab over een copy van uw labresultaat kan beschikken.

U kunt aan de bloedafname medewerker doorgeven dat u wekelijks/maandelijks gebruik maakt van onze diensten en uw e-mail adres daarvoor ter beschikking stelt. 

Monster afname

Monster afname van bloed, urine en feces vindt dagelijks op alle locaties van MyLab plaats.

 • Enkele testen vereisen een goede patiënt voorbereiding, ter verkrijging van een betrouwbaar resultaat.
 • Testen kunnen worden beïnvloed door:
  • Inname van voedsel en/of energierijke drankjes)
  • Inspanning voorafgaande aan bloedafname
  • Medicijngebruik 


Lipiden (Cholesterol, trichlyceriden etc)
 • Het wordt aanbevolen om de bloedafname te doen wanneer men nuchter is, dat wil zeggen dat men in de voorafgaande 12-14 uur niet gegeten of gedronken heeft (water is wel toegestaan). In de 24 uur voorafgaand aan de bloedafname mag geen alcohol gedronken worden
Glucose
 • DM als glucose NN >11 mmol/L, of glucose N >7 mmol/L
 • Verhoogd:
  • Medicijnen, zoals: corticosteroïden, tricyclische antidepressiva, diuretica, epinefrine, oestrogenen (orale anticonceptiva en hormoonvervangers), lithium, phenytoïn, salicylaten
  • Zeer overmatig eten
  Verlaagd:
  • Alcohol misbruik
  • Medicijnen, zoals acetaminophen en anabole steroïden
  • Malaria
Grapefruit juice remt afbraak van
 • alprazolam
 • amiodarone
 • atorvastatin
 • carbamazepine
 • cilostazol
 • clarithromycin
 • colchicine
 • dronedarone
 • erythromycin
 • felodipine
 • fentanyl
 • fentanyl transdermal system
 • fexofenadine
 • indinavir
 • loratadine
 • losartan
 • lovastatin
 • nilotinib
 • pazopanib
 • pimozide
 • ranolazine
 • saquinavir
 • sildenafil
 • simvastatin
 • tadalafil
 • vardenafil
 • verapamil

Grapefruit bevat furanocoumarins, die cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) blokkeert die normaal bepaalde medicijnen in het lichaam afbreekt. Wanneer furanocoumarins door middel van gebruik van grapefruit in het lichaam terechtkomt zal de cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) die normaliter bepaalde medicijnen in het lichaam afbreekt, geblokkeerd worden. Hierdoor kan de hoeveelheid medicatie hoog oplopen waardoor het lichaam vergiftigd wordt.


Helicobacter Pylori
 • Om te voorkomen dat de uitslag als twijfelachtig, of als onverwacht negatief wordt doorgegeven: 

 • 4 weken (voor bloedafname) geen antibioticum, EN 2 weken (voor bloedafname) geen PPI  (protonpomp remmers) EN (1 dag voor bloedafname) geen H2-antagonist.
INR
 • Hoewel antibiotica vaak niet zelf de oorzaak zijn van het versterkende effect van cumarines, kan het gebruik van antibiotica, vooral bij ernstig zieke patiënten, een aanwijziging zijn dat de INR wordt of is ontregeld. Daarom moet bij antibioticumgebruik de INR vaker worden gecontroleerd. 
 • De standaard Afhandeling cumarine-interacties heb ik voor u beschikbaar in pdf formaat.
 • Zie: https://www.fnt.nl/kwaliteit/cumarine-interacties
Verhoogt INR
 • Amiodarone 
 • Anabolic Steroids 
 • Antifungals 
 • Fluconazole (diflucan) 
 • Ketoconazole (nizoral) 
 • Itraconazole (sporano)
 • Aspirin and Salicylates 
 • Cephalosporins 
 • Chloral Hydrate 
 • Cimetidine (tagamet) 
 • Clofibrate 
 • Cranberry Juice (CYP2C9 inhibitor) 
 • Danazol (danocrine) 
 • Diflunisal (dolobid) 
 • Disulfiram (Antabuse) 
 • Fluvoxamine (Luvo) 
 • Ginkgo Biloba 
 • Heparin
 • Amiodarone 
 • Anabolic Steroids 
 • Antifungals 
 • Fluconazole (diflucan) 
 • Ketoconazole (nizoral) 
 • Itraconazole (sporano)
 • Aspirin and Salicylates 
 • Cephalosporins 
 • Chloral Hydrate 
 • Cimetidine (tagamet) 
 • Clofibrate 
 • Cranberry Juice (CYP2C9 inhibitor) 
 • Danazol (danocrine) 
 • Diflunisal (dolobid) 
 • Disulfiram (Antabuse) 
 • Fluvoxamine (Luvo) 
 • Ginkgo Biloba 
 • Heparin 
Verlaagt INR
 • Barbiturates 
 • Carbamaziepine (tegretol)
 • Oral contraceptives 
 • Rifampin 
 • Vitamin K 
 • American Ginseng 
Verhoogt of verlaagt INR
 • Allopurinol 
 • Corticosteroids (Prednisone) 
 • Penicillin 
 • Phenytoin (dilantin) 
LOADING