Onderzoeken

De criteria van het laboratorium om monsters te accepteren en af te wijzen.

Acceptatiecriteria MyLab
Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen heeft MyLab het recht in sommige gevallen het aangevraagde onderzoek niet in behandeling te nemen. In deze gevallen kan er gevraagd worden aan de patiënt om opnieuw materiaal af te staan.
  • Afnamemateriaal is niet gelabeld of niet eenduidig gelabeld 
  • Aanvraagformulier en/of afnamemateriaal ontbreken
  • Afnamemateriaal is niet geschikt voor aangevraagd onderzoek(en)
  • Bewaar- en transportcondities voldoen niet aan de goed-/afkeurcriteria, zoals vastgesteld door het laboratorium
Voor de condities kunt u contact opnemen op het telefoonnummer: (+597) 459537 of e-mailen naar info@mylab.sr 

Doorlooptijd 1 Dag

Test Referentiewaarde Eenheid Materiaal Methodiek Opmerking
(S)LE negSerumAgglutinatie
Acetylazynzuur/ketonen negUrineOptische methode/Kleuren detectie
AFP 0 - 16.5IU/mlSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Albumine 40,0 - 50,0g/lSerumColorimetrie
Alcohol (blaastest) 0o/ooGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope
Alk. Fosfatase Volwassen < 125
Kinderen < 12 jr < 350
Zwangeren < 200
U/l (37 C)SerumFotometrieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope! Let op nieuwe ref.waarde!
Amphetamine negUrineCompetitieve immuno assay Geen onderdeel van de geaccrediteerde scope
Amylase < 100U/lSerumFotometrie
ANA/ENA negPlasma(EDTA)Enzymatisch immuno assayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope
Anti HCV negSerumImmunochromatografieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope
Anti-CCP < 4,0 (neg)U/mLSerumChemiluminescent immunometric assayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!!
anti-ds DNA negSerumEnzymatisch immuno assayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope
aPTT 25.0 - 34.0secPlasma(Citraat)Coagumetrisch methodeGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope.
AST (semikwantitatief) < 200IU/mlSerumImmunologie
Astrup( veneus) HCO3(act)23 - 27mmol/lBloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) HCO3(act)22 - 29U/mLBloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) HCO3(std)22 - 26U/mLBloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) HCO3(std)22 - 29U/mLBloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) pCO240 - 500Bloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) pCO235 - 48mmHg/lBloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) pH 7.32 - 7.45Bloed(Heparine)ConductometrieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Astrup( veneus) pH 7.35 - 7.45Bloed(Heparine)Conductometrie0
Astrup( veneus) pO229 - 400Bloed(Heparine)Conductometrie
Astrup( veneus) pO275 - 1000Bloed(Heparine)Conductometrie
B.M.I. >18.5 normaal < 25// >25 overgewicht// >30 extreme overgewichtBerekening
Bezinking < 20 (M) / < 30 (V)mm na 1 uurBloed(EDTA)TurbidimetrieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Bilirubine negUrineOptische methode/ kleuren detectie
Bilirubine totaal < 20umol/lSerumColorimetrie
BLOEDDRUK Oscillometrische methode
Bloedgroep+rhesus Bloed(EDTA)Agglutinatie
CA 125 < 35U/mlSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Calcium < 20 jr: 2,14 - 2,64
> 20 jr: 2,10 - 2,55
mmol/lSerumColorimetrie
Cannabinoids negUrineCompetitieve immuno assay Geen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
CEA Niet rokers: 2,5 - 5,0
Rokers: 5,0 - 10
ug/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Chikungunya negBloed(EDTA)Laterale flow immunoassayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Cholesterol < 6,5mmol/lSerumEnzymatisch colorimetrie
Cholesterol HDL 1,0 - 1,7mmol/lSerumEnzymatisch colorimetrie
Cholesterol LDL 2,0 - 5,0mmol/lBerekening
CK 35 - 250U/l (37 C)SerumKinetiek
Cocaine negUrineCompetitieve immuno assay Geen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Cortisol 8u 's morgens: 5,4 - 25,4
17u 's middags: 3,6 - 14,5
23 u 's nachts: < 7,6
ug/dlSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Cortisol (monitoring) 8u 's morgens: 5,4 - 25,4
17u 's middags: 3,6 - 14,5
23 u 's nachts: < 7,6
SerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
CRP (kwantitatief) < 5mg/lSerumTurbidimetrisch immunoassay
Cysten negFecesConcentratie methode volgens Ridley/MicroscopieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!!
Dengue antistoffen negSerumImmunochromatografieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Differentiatie Bloed(EDTA)Impedantie
eGFR > 90mL/min/1,73m2BerekeningVereist: Kreatinine, geslacht en etniciteit en leeftijd
Eiwit Kwalitatief negUrineOptische methode/ kleuren detectie
Eiwit totaal 58 - 85g/lSerumColorimetrieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Eosinofielen Volwassenen 0.05 - 0.50
Kinderen tot 1 jr 0.05 - 0.70
Kinderen 1-10 jr 0.05 - 0.55
10^9/lBloed(EDTA)Impedantie
Erytrocyten 3,9 - 6,010^12/lBloed(EDTA)Impedantie
Erytrocyten kwalitatief negUrineOptische methode/ kleuren detectie
Ferritine Mannen: 25-250
Premenopauzale vrouwen: 20-150
Postmenopauzale vrouwen: 20-250
Mannen en vrouwen > 65 jr: 45-250
ug/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Foliumzuur 3,0 - 17,0ng/mlSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Fosfaat 0,82 - 1,50mmol/lSerumFotometrie
FSH vrouw:
7 maanden tot start puberteit < 2
vroege tot late puberteit 1-8
voor en na ovulatiepiek 1-8
periovulatoir 3-15
postmenopauzaal 30-150
man:
7 maanden tot start puberteit < 2
vroege tot late puberteit 1-7
volwassenen 1-12
mlU/mLSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Gamma-GT < 45U/l (37 C)SerumKinetiek
Gewicht kg
Glucose capillair niet nuchter < 45kg0
Glucose capillair nuchter < 6,0kgBloed(vingerprik)
Glucose kwalitatief negUrineOptische methode/ kleuren detectie
Glucose niet nuchter < 7,80UrineOptische methode/ kleuren detectie
Glucose nuchter < 6,0mmol/lSerum/Plasma(NaF)Enzymatisch fotometrie
GOT-ASAT < 45U/l (37 C)SerumKinetiek
GPT capillair Bloed(vingerprik)
GPT-ALAT < 50U/l (37 C)SerumKinetiek
GPT(Glucose Postprandiale Test) UrineEnzymatisch fotometrie
H-Pylori feces negFecesImmunochromatografieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!!
H-Pylori IgG negSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!!
HbA1c Kinderen en volwassenen zonder diabetes is 20-42
De streefwaarde voor volwassenen met diabetes < 53
De streefwaarde voor kinderen met diabetes < 58
mmol/molBloed(EDTA)HPLC
HBsAg negSerumChemiluminescent enzyme immunoassayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
HBsAs (anti HBs) < 12 (Neg)IU/LSerumChemiluminescent enzyme immunoassayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
HCG Vrouwen niet zwanger: < 1,1
Pos: > 30
1ste Wk tot - 160
2e Wk 100 - 5000
3e Wk1000 - 31000
4e Wk 2500 - 82000
2e Mnd 23000 - 235000
3e Mnd 21000 - 290000
2e Trimest 4700 - 105000
3e Trimest 2700 - 78000
Mannen < 1,1
mlU/mlSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Ijzer 10,0 - 23,0umol/lSerumColorimetrie
IJzer-BC 27 - 54umol/lSerumColorimetrie
Insuline 5.2 - 28.2uIU/mLSerumEnzyme-labeled chemiluminescent immunometric assayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope
Kalium 3,6 - 5,4mmol/lSerumDirect ion selectieve electrode
Kreatinine 70 - 120 (M) / 50 -100 (V)umol/lSerumEnzymatisch
LDH < 250U/l (37 C)SerumKinetiek
Lengte meter
Leucocyten 3,9 - 10,010^9/lBloed(EDTA)Impedantie
Leucocyten kwalitatief negUrineOptische methode/ kleuren detectie
LH vrouw:
tot start puberteit < 2
vroege tot late puberteit 1-8
voor en na ovulatiepiek 1-8
periovulatoir 10-55
postmenopauzaal 30-150
man:
tot start puberteit < 2
vroege tot late puberteit 1-8
volwassenen 1,5-12
mIU/mISerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Malaria negBloed(EDTA)Immunochromatografie/Microscopie
Manuele differentiatie Neutro's: 38 - 75
Baso's: < 2
Eo's: 2.5 - 5.0
Lymfo's: 25 - 35
Mono's: 2.5 -10
%Bloed(EDTA)Microscopie
MCH 1700 - 2100amol/lBloed(EDTA)Berekening
MCHC 19,3 - 22,5mmol/lBloed(EDTA)Berekening
MCV 75 - 97flBloed(EDTA)Berekening
Micro Albumine (screening) < 20mg/lUrineTurbidimetrisch immunoassay
Natrium 135 -145mmol/lSerumDirect ion selectieve electrode
Nitrit negUrineOptische methode/ kleuren detectie
Oestradiol vrouw:
7 maand start puberteit < 60
vroege/late puberteit < 60-cyclische waarden
folliculair 80-300
midcyclus 400-1500
luteaal 150-900
postmenopauzaal < 10-60
man:
7 maand start puberteit < 60
vroege/late puberteit < 60-180
volwassenen 120-180
pmol/lSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Okkult bloed negFecesImmuuncomplexGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Opiates negUrineCompetitieve immuno assay Geen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Osmolaliteit 275 - 300mOsm/KgBerekeningVereist:Natrium,Kalium,Ureum en Glucose
P.T.T. 11.0 - 14.0secUrineCoagumetrisch methodeGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope.
Para Thyroid Hormoon Bij normaal calcium PTH: 2-7
Bij hypercalciëmie PTH: < 4
pmol/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
pH 5,0 - 8,0UrineOptische methode/ kleuren detectie
Phencyclidine negUrineCompetitieve immuno assay Geen onderdeel van de geaccrediteerde scope
Progesteron vrouw:
7 maand start puberteit < 1,0
vroege/late puberteit < 1,0-cyclische waarden
folliculair 0,2-3,4
midcyclus 0,7-8,0
luteaal 10-60
postmenopauzaal < 0,5-2,0
man:
7 maand start puberteit < 1,0
vroege/late puberteit < 1,0-2,0
volwassenen 0,5-2,0
nmol/lSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Prolactine vrouw: 10-25
man: 5-15
kinderen: 5-10
ug/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
PSA < 40 jr < 2,0
40-50 jr < 2,5
50-60 jr < 3,5
60-70 jr < 4,5
70-80 jr < 6,5
ug/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
PSA vrij < 0,8ug/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Reticulocyten 4,0 - 28,0o/ooBloed(EDTA)Microscopie
Rheuma-Factor (kwantitatief) < 20IU/mlSerumTurbidimetrisch immunoassay
S.g. 1,002-1,035UrineOptische methode/ kleuren detectie
Sediment ery < 5/gv
leuc 5 - 10/gv
hyaline cilinder < 3/gv
UrineMicroscopie
Sikkelcellen (screening) negBloed(EDTA)HPLC/Microscopie
T3 Volw:1,1-3,0
Pasgeborenen -10 dagen: 0,8-3,8
nmol/lSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
T4 Volw: 64-154
Pasgeborenen:127-282
nmol/lSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
T4 vrij 9.0 - 24.0pmol/lSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Testosteron mannen: 0-6 maanden < 0,2-6,5
7 maanden- start puberteit < 0,2-0,6
vroege/late puberteit 0,6-35
volwassen 12-35
vrouwen: 0-6 maanden < 0,2
7 maanden- start puberteit < 0,5
vroege/late puberteit < 0,5-3,0
volwassen 0,5-3,0
nmol/lSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
TPHA NRSerumAgglutinatie
Triglyceriden 0,6 - 2,2mmol/lSerumColorimetrie
Trombocyten 150 - 40010^9/lBloed(EDTA)Impedantie
Trombocyten uit citraat 150 - 40010^9/lbloed(Citraat)Impedantie/ berekening
Trombotest (INR) 0,90 - 1,10INRSerumCoagumetrisch methodeGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Troponine I < 0.4 (neg)ug/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassayGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope
TSH 0.4 - 4.0mIU/LSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Ureum 2,0 - 6,4mmol/lSerumEnzymatisch fotometrie
Urinezuur 0,19 - 0,50mmol/lSerumEnzymatisch colorimetrie
Urobiline negUrineOptische methode/ kleuren detectie
VDRL NRSerumAgglutinatieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!
Vit. B12 174 - 878pg/mlSerumSandwich chemoluminiscentie immunoassay
Wormeieren negFecesConcentratie methode volgens Ridley/MicroscopieGeen onderdeel van de geaccrediteerde scope!!
Zwangerschaptest negUrineImmunochromatografie

Externe testen

Materiaal bepaald door extern laboratorium. Instelling valt buiten de geaccrediteerde activiteiten
Test Materiaal Doorlooptijd
Amylase in urineUrine2 dagen
ANFSerum14 dagen
Bilirubine geconjSerum2 dagen
BloedkweekBloed7 dagen
Calcium in urineUrine2 dagen
Calcium urine (24 uur)Urine2 dagen
Cath insteekUrine7 dagen
CD4Bloed(EDTA)14 dagen
Chloor in urineUrine2 dagen
ChlorideSerum2 dagen
CK-MBSerum2 dagen
Coombstest direktBloed(EDTA)2 dagen
Coombstest indirektBloed(EDTA)2 dagen
Cytomegalie IgGSerum3 dagen
Cytomegalie IgMSerum3 dagen
Depakine spiegel/ Valproine zuurSerum2 dagen
Dilantine Spiegel/PhenytoineSerum2 dagen
E.B.V.Serum3-4 dagen
Eiwit ElectroforeseSerum14 dagen
Eiwit urine (24 uur)Urine2 dagen
ESBLSwab(rectum)7 dagen
Feces kweekFeces2-5 dagen
FibrinogeenPlasma(Citraat)3-4 dagen
Fosfaat in 24 uurs urineUrine2 dagen
Fosfaat in urineUrine2 dagen
Gram preparaatUrine7 dagen
GramoxoneUrine2 dagen
Hb electroforeseBloed(EDTA)14 dagen
Hepatitis B - Viral LoadSerum3-4 dagen
Hepatitis C - Viral LoadSerum3-4 dagen
HerpesvirusSwab7 dagen
HIV - Viral LoadSerum3-4 dagen
HomocysteineSerum2 dagen
HTLV-1/2Serum14 dagen
IgASerum7 dagen
IgGSerum7 dagen
IgMSerum7 dagen
Kalium in 24 uurs urineUrine2 dagen
Kalium in urineUrine2 dagen
Kreatinine in urineUrine2 dagen
Kreatinine urine (24 uur)Urine2 dagen
Kreatinineklaring (24 uur)2 dagen
LeptospiroseSerum5 dagen
MagnesiumSerum2 dagen
MRSASwab2-5 dagen
Natrium in 24 uurs urineUrine2 dagen
Natrium in urineUrine2 dagen
Osmolariteit urineUrine2 dagen
PhenobarbitalSerum2 dagen
Protein CPlasma(Citraat)1 dag
Protein SPlasma(Citraat)1 dag
RotavirusFeces7 dagen
Rubella/MazelenSerum7 dagen
Salmonella/ShigellaFeces2-5 dagen
Sputum kweekSputum7 dagen
Sputum kweek op TBC (PCR)Sputum7 dagen
Toxoplasmose (IgG)Serum7 dagen
Toxoplasmose(IgM)Serum7 dagen
Ureum in 24 uurs urineUrine2 dagen
Ureum in urineUrine2 dagen
Urine kweekUrine2-5 dagen
VerteringFeces2 dagen
Ziekte van ChagasBloed(EDTA)3 dagen
ZikaSerum7 dagen
Carbamazepine/Tegretol spiegelSerum7 dagen